Uitbouwen team


Vanzelfsprekend is een simpel verdienmodel een open uitnodiging aan alle tevreden klanten, om zelf mensen in hun omgeving te helpen met producten en diensten. Zo verspreid groeiende omzet zich, gecumuleerde omzet waarover iedereen zijn stukje voor de aanbreng krijgt. Men mag vooral niet uit het oog verliezen dat een bedrijf dat volgens het principe van netwerk-distributie werkt, geen andere publicitaire uitgaven heeft en dus marge genoeg heeft om iedereen een mooie vergoeding uit te keren, zonder ook maar iemand te kort te doen.

In dit stadium leert men medegebruikers opleiden en coachen, steeds binnen het kader van een team, waar iedereen zijn sterktes aanwendt om collega’s beter te maken. Dat is immers in ieders voordeel.


Vorming teamleiders