Geen specifieke voorkennis nodig


Als je start met een PlanB moet dit toegankelijk zijn, ongeacht de voorkennis die iemand heeft. Meer nog, het moet combineerbaar zijn met eender welke professionele activiteit die iemand uitoefent. Je wil immers geen belangenconflict creëren met een eventuele werkgever of business partner.


Tijd creëren in combinatie met een andere activiteit(en)