Solide partner / bewezen model


Als je aan rijkdom bouwt , met een partner die om te beginnen perfecte kwaliteit biedt en die je in staat stelt om mensen te helpen, dan is de volgende sleutel-eigenschap van die partner, dat het genereren van cashflow ook levenslang kan doorgaan!

Het bedrijf waarmee je samenwerkt moet dus best al een paar decennia actief zijn, in die periode succesvol zijn en liefst ook internationaal zo verspreid mogelijk werken. Een model dat wereldwijd ‘werkt’, bewijst dat het een simpel systeem is, dat ook jij makkelijk kan dupliceren.

Het moet ook financieel zo onafhankelijk mogelijk zijn, waarmee we niet alleen bedoelen dat de solvabiliteit (financiële gezondheid op zich) in orde is, maar dat er ook niet te veel inmenging is in het beleid, bijvoorbeeld door externe aandeelhouders.
Die laatsten zijn immers externe geldschieters, die return eisen op hun centen. Zij kunnen, wanneer hun inkomen onder druk komt, kiezen voor een zuivere financiële oplossing (zoals het drukken van kosten en terugschroeven van interne investeringen in het verbeteren van producten)

Een stevig juridisch statuut bovenop, is een logische bijkomende meerwaarde.


Makkelijk dupliceerbaar / Team als hefboom